IV Festiwal Kolęd i Pastorałek

REGULAMIN
IV FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK
„MŁODZIEŻ MAZOWSZA U WRÓT STAJENKI”

1. Organizatorami Festiwalu są: Kuria Biskupia Diecezji Warszawsko-Praskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta w Ząbkach i Praska Giełda Spożywcza. Patronat nad festiwalem sprawują: biskup diecezji warszawsko-praskiej abp Henryk Hoser oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

2. Celem Festiwalu jest prezentacja wartościowych pod względem religijnym i artystycznym kolęd i pastorałek oraz wyłonienie i promocja młodych talentów muzycznych z województwa mazowieckiego.

3. Festiwal skierowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (górna granica wieku – 25 lat), z podziałem na dwie kategorie:
- soliści
- zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne.

4. Każdy z uczestników Festiwalu zobowiązany jest do wykonania dwóch kolęd lub pastorałek w języku polskim, w interpretacji własnej a’capella lub z akompaniamentem. Liczba wykonawców na scenie nie może przekroczyć 12 osób.

5. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia 30 grudnia 2011r. (obowiązuje data dostarczenia do MOK-u) w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach ulica Słowackiego 10. Zgłoszenie winno zawierać: imiona i nazwiska uczestników (z zaznaczeniem ewentualnego instrumentarium), imię i nazwisko opiekuna uczestników, płytę CD z nagraniem dwóch polskich kolęd lub pastorałek, adres kontaktowy uczestników oraz numer telefonu i adres e-mail.

6. Szczegółowych informacji udzielają codziennie w godzinach 10.00 – 17.00
pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach pod telefonem (22) 7816430.

7. Festiwal zostanie przeprowadzony w trzech etapach.

8. I etap Festiwalu to przesłuchanie przez Jury w terminie do dnia 03 stycznia 2012r. nadesłanych płyt CD (zawierających dwie kolędy lub pastorałki) i zakwalifikowanie uczestników do II etapu Festiwalu. Laureaci I etapu Festiwalu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie do dnia 5 stycznia 2012r.

9. II etap Festiwalu to przesłuchanie przez Jury w dniu 14 stycznia uczestników zakwalifikowanych do II etapu oraz wyłonienie laureatów Festiwalu. Przesłuchanie odbędzie się w sali widowiskowej MOK przy ul. Orlej 8 w Ząbkach. Werdykt Jury zostanie ogłoszony po zakończeniu przesłuchań w dniu 14 stycznia 2012r.

10. III etap to koncert laureatów w Kościele Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach
w dniu 29 stycznia 2012 r. o godz. 19:00. Podczas koncertu laureatów zostaną wręczone nagrody ufundowane przez organizatorów.

11. Jury Festiwalu powołane przez organizatorów oceniać będzie umiejętności wokalne wykonawców, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.

12. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.