[2012-03-25] Koncert pasyjny

W najbli?sz? niedziel? 25 marca 2012 r., o godz. 19,00, w ko?ciele Mi?osierdzia Bo?ego w Z?bkach, odb?dzie si? koncert pt."Muzyka pasyjna". W programie b?dzie mo?na us?ysze? utwory kompozytorw europejskich, m. in. Palestriny, Cascioliniego, Hasslera, Gom?ki, Pereza, Kodly'a. Koncert wykonaj?: Zesp? Wokalny "Voce Familiae" z Warszawy-Ursusa oraz Chr Miejsko-Parafialny "Cantores Misericordiae" z Z?bek. Zapraszamy wszystkich do jego wys?uchania. Organizatorzy: Parafia Mi?osierdzia Bo?ego w Z?bkach Towarzystwo Kultywowania Muzyki Chralnej Ars Antiqua

zdjęcia: