[2013-03-07] Oglnopolskie Zawody w Sportowym Ta?cu Nowoczesnym

FART na Mistrzostwach Ekstraklasy ZNTS pod Honorowym Patronatem Starosty Wo?omi?skiego oraz Pucharze Burmistrza Miasta Zabki
Ponad trzystu tancerzy z r?nych zespo?w i klubw tanecznych zaprezentowa?o swoje uk?ady choreograficzne podczas Mistrzostw Ekstraklasy ZNTS w ta?cu sportowym pod Honorowym Patronatem Starosty Wo?omi?skiego oraz Pucharu Burmistrza Miasta Z?bki w Ta?cu Disco Dance.
Zawody odby?y si? w minion? sobot? tj. 2 marca w Publicznym Gimnazjum nr.2 w Z?bkach .
Licznie zgromadzona publiczno?? mog?a podziwia? oryginalne prezentacje taneczne w technikach ta?ca : Modern , Jazz , Funky , Street Dance Revue , Electric Boogie i Break Dance .W tych stylach ta?ca rozegrano eliminacje do Mistrzostw ?wiata International Federation of Modern Dance Sport , by? to pierwszy blok zawodw ktremu Patronatu udzieli? Starosta Wo?omi?ski . W drugiej cz??ci krlowa? styl Disco Dance , gdzie walczono o Puchar Burmistrza Z?bek.
Do Z?bek przybyli znakomici tancerze z takich klubw tanecznych , jak : Abstrakt Sochaczew , Aster Tomaszw Mazowiecki , Jaszczur ?d? ,DNA ?owicz , Luz L?bork , Hand to Hand Warszawa , Egurrola Dance Studio Warszawa , Grawitacja Piaseczno , Shock Dance Warszawa , Shock Dance Zabrodzie, Rytm Wi?zowna, Fanaberia Radzymin , Fart Z?bki i Shock Dance Wo?omin - nie zabrak?o oczywi?cie naszej zabkowskiej reprezentacji Zespo?u Ta?ca FART . Tancerki z MOK zaprezentowa?y nowe uk?ady taneczne , przygotowane z my?l? o tych zawodach Nasze prezentacje zosta?y wysoko ocenione przez komisj? s?dziowsk? turnieju .
Osi?gni?te wyniki :

Mistrzostwa Ekstraklasy
Kategoria :Funky
Wiktoria Burzycka kategoria mini II miejsce
Aleksandra Raczkowska junior m?odszy VI miejsce
Katarzyna Ci??ka junior m?odszy V miejsce.
Ma?orzata Dubaj junior III miejsce

Street Dance Revue
Wiktoria Burzycka mini - II miejsce
Aleksandra Raczkowska junior m?odszy V miejsce
Katarzyna Ci??ka junior m?odszy- VI miejsce

Puchar Burmistrza Miasta Zabki Disco Dance
Julia Ryciuk liga d II miejsce
Julia Kami?ska preeschool II miejsce
Julia Stopa 2002 liga D II miejsce
Agnieszka ?arska 2002 liga D V miejsce
Aleksandra Raczkowska liga B IV miejsce
Wiktoria Burzycka = liga A II miejsce