[2014-10-24] Fina? VI Powiatowego Konkursu Poetyckiego

"Spotkania z twórczo?ci? ks. Jana Twardowskiego"
pod patronatem
Starosty Wo?omi?skiego

Wyniki:
Recytacja - kl. 0 - III
I miejsce - Klara Satora
II miejsce - Micha? Siuchta
III miejsce - Jan Jaczewski
Wyró?nienie - Natalia Sta?czak, Maja Michalska

Recytacja - kl. IV - VI
I miejsce - Julia Kosierkiewicz
II miejsce - Maja Kaczkowska
III miejsce - Igor Marciniak
Wyró?nienie - Katarzyna Suchocka, Alicja Stolarska, Rozalia Kaleta, Marcin Turek, Weronika S?abik

Recytacja - gimnazjum
I miejsce - Lidia Soszy?ska
II miejsce - Arkadiusz Rege?czuk, Dominika Jaczewska
III miejsce - Klaudia Pietraszek, Ma?gorzata Fronczyk

Poezja ?piewana
I miejsce - Katarzyna Kaczy?ska
II miejsce - Agnieszka ?arska
III miejsce - Kordian Wsi?owski, Natalia Czapla
Wyró?nienie - Zuzanna Ja?wi?ska, zespó? wokalny z Jadowa

wi?cej zdj??