Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

Balet

DZIECIĘCA GRUPA BALETOWA
Zajęcia: PONIEDZIAŁKI w MOK, ul. Słowackiego 21 , w godz.:
grupa początkująca (4 – 6 lat) 1715 – 1800 ,
grupa średniozaawansowana ( 7 lat i więcej) 1800 – 1845
Pierwsze zajęcia 11 września 2023.

Prowadząca – Ewa Górska. Koszt: 140 zł. miesięcznie.