[2011-05-14] Wernisa?

Miejski O?rodek Kultury zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa Stowarzyszenia Marynistw Polskich "Morskie opowie?ci" oraz wieczr autorski El?biety Pasteckiej artystki teatru pantomimy, wyk?adowcy i krytyka tej sztuki 14 maja 2011 r., godz. 17:00 MOK, ul. Orla 8 wst?p wolny S?owo marynistyka wywodzi si? od ?aci?skiego s?owa mare morze, st?d twrczo?? po?wi?cona morzu. O morzu pisano ksi??ki, ?piewano, morze fotografowano, filmowano, malowano. Obrazy o tematyce morskiej tzw. mariny by?y wystawiane i nagradzane na Salonach Sztuk Pi?knych. W 1933 r. w Gdyni powsta? Zwi?zek Plastykw Morskich, otwarto te? Galeri? Morsk?. 4 sierpni 1968 roku powo?ano do ?ycia Stowarzyszenie Marynistw Polskich z siedzib? w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia 11 k? i oddzia?w m.in. w Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, Toruniu. Do Stowarzyszenia nale?? pisarze, publicy?ci, muzycy, filmowcy i oczywi?cie malarze. W ci?gu ostatnich 6 lat Stowarzyszenie zorganizowa?o 34 wystawy marynistyczne, m.in. wystaw? z okazji ?wiatowego Dnia Morza w gmachu g?wnym Sejmu Rzeczypospolitej. Stowarzyszenie szczegln? uwag? przywi?zuje do przybli?enia problemw morskich dzieciom i m?odzie?y, st?d wystawy z nagrodami i konkursy dla nich m.in. Moja przygoda z morzem czy Gdynia miasto z morza.