[2011-05-14] Wyniki X Konkursu Muzyki Instrumentalnej

pod patronatem
Starosty Powiatu Wo?omi?skiego

Jury Konkursu w sk?adzie:
Waldemar Dubieniecki
El?bieta Tarasewicz
Micha? Pindakiewicz

Postanowi?o przyzna? nagrody i wyr?nienia nast?puj?cym osobom:

Instrumenty klawiszowe
Grupa I (klasy I - III)

I miejsce - Ma?gorzata ?wierczy?ska
II miejsce - Nikola Mazur
wyr?nienie - Oliwia Mleczko
wyr?nienie - Ludwika Moczulska

Grupa II (klasy IV - VI)

I miejsce - Patrycja Florczak
I miejsce - Aleksandra Sobolewska
II miejsce - Jan Kwiatek
II miejsce - Katarzyna Hernik
III miejsce - Dominik Bachert
III miejsce - Micha? Baranowski
wyr?nienie - Maria Haraszkiewicz
wyr?nienie - Bartosz Piotrowski

Grupa III (szk. ponadpodstawowe)
III miejsce - Micha? Matak
wyr?nienie - Micha? Wjcik

Gitara

I miejsce - Piotr Staru?yk
II miejsce - Tomasz Antecki
III miejsce - Agnieszka Chabera
wyr?nienie - Maciej D?browski
wyr?nienie - Marta Gromek

zdjęcia: