[2011-08-22] Warsztaty dziennikarskie

Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach oraz Redakcja Portalu zabki24.pl zapraszaj? m?odzie? od 14 roku ?ycia na Warsztaty Dziennikarskie.

Odbywa? si? one b?d? w siedzibie MOK w Z?bkach, przy ulicy Orlej 8, w godzinach 14:00 15:30 od 22 sierpnia do 26 sierpnia 2011 roku.

Warsztaty prowadzone b?d? przez zesp? redakcyjny Portalu zabki24.pl, a najzdolniejszym uczestnikom naszych zaj?? proponujemy wsp?prac? z Internetowym Radiem Bryff oraz Portalem Informacyjnym zabki24.pl.

Tematyka warsztatw:
-redagowanie tekstw dziennikarskich,
-praktyczne zastosowanie form publicystycznych (wywiad, felieton, informacja, recenzja),
-wprowadzenie do zagadnie? etyki dziennikarskiej,
-wiele innych zagadnie? zwi?zanych z prac? dziennikarza.

Serdecznie zapraszamy!