[2011-11-19] Wernisa?

Miejski O?rodek Kultury zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa Ewy Dworza?skiej w dniu 19.11.2011 o godz. 17:00 Galeria Orla, ul. Orla 8 wystawie towarzyszy? b?dzie koncert "Jesienna zaduma" w wyk. Beaty Kurdy wst?p wolny Ewa Dworza?ska Absolwentka Szko?y Reklamy, od 5 lat cz?onek Stowarzyszenia Marynistw Polskich, aktualnie prezes oddzia?u warszawskiego. Pracuje w Mazowieckim Towarzystwie Kultury. Tworzy prace olejne, pastele i akwarele. Ich tematyka jest r?norodna: pejza?e, kwiaty, portrety. Na wystawie w Galerii Orla zaprezentuje pejza?e Mazowsza. Beata Kurda Wokalistka, pedagog, aktorka. Jest absolwentk? Szko?y Aktorskiej. Od wielu lat wsp?pracuje z jednym z najlepszych chrw gospel w Polsce "Opole Gospel Choir". Bra?a udzia? w takich wydarzeniach jak: Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, Festiwal Top Trendy w Sopocie czy koncertach telewizyjnych "Pejza? bez Ciebie". Od 6 lat jest nauczycielem w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Z?bkach. W czasie koncertu b?dzie mo?na us?ysze? najpi?kniejsze kompozycje o tematyce jesiennej. Go?cinnie wyst?pi?: Karolina Gerej, Anna Fija?kowska i Julia J?wik - uczestniczki warsztatw wokalnych w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach.