[2011-12-18] ?wiate?ko Pokoju

Burmistrz Miasta Z?bki wraz z Komend? Hufca ZHP oraz Miejskim O?rodkiem Kultury zapraszaj? w niedziel? 18.12.2011r. o godzinie 16:00 do Parku Miejskiego w Z?bkach. W trakcie krtkiego spektaklu zgromadzonym zostanie przekazane oryginalne "?wiate?ko betlejemskie". Ogie? zosta? przekazany za po?rednictwem harcerzy, skautw i innych organizacji m?odzie?owych poprzez granice do Polski a? z Betlejem. Warto wzi?? ze sob? ?wiec?, latarenk? lub co?, czym b?dzie mo?na przenie?? ogie?. Na koniec wszyscy uczestnicy s? zaproszeni na gor?c? czekolad?.