[2011-12-16] Warsztaty Fotograficzne

Ostatnie warsztaty fotograficzne w roku 2011 odb?d? si? w pi?tek 16 grudnia. Na nast?pne zapraszamy po feriach zimowych, w pi?tek 3 lutego 2012 r.