[2012-01-11] Wyniki Konkursu

Kol?d Obcoj?zycznych

szko?a podstawowa: soli?ci wyr?nienie - Bartek Olkucki zespo?y I-III wyr?nienie - W.S?abik, O.Nizio?, J. Ma?ki?ska, K.Sewery?ski, D.?mieci?ska I miejsce - J.Wojtaszek, Sz. Matuszak soli?ci IV-VI II miejsce - M. Skowro?ski I miejsce - K.Wasi?owski zespo?yIV-VI I miejsce K Szersze? + zesp? I miejsce U Karwowska, W Nowosadzki gimnazjum soli?ci: II miejsce M. Barci?ska I miejsce U. Sarna zespo?y II miejsce- K.Grodzka, A Wa?kowska, E. Kochanowska, K. Rusinowska I miejsce- A. Czarnecka, J.Rychter, K. Pomichtera

komentarze

 • 2012-01-11 go?? napisał(a):
  poziom w tym roku by? wysoki i mo?na by?o pos?ucha? wielu fajnych wykona? r?nych piosenek. Sam, jako uczestnik tego konkursu dobrze si? bawi?em ju? drugi rok z rz?du. Gratulacje dla zwyci?zcw! No to jak? Widzimy si? na koncercie laureatw!
 • 2012-01-11 Klaudia szersze? + zesp? napisał(a):
  O tak.. przesz?am , cho? musz? przyzna? , ?e si? tego nie spodziewa?am ;-) Dzi?kuj? bardzo ;*
 • 2012-01-12 go?? napisał(a):
  ojej
 • 2012-01-12 go?? napisał(a):
  Bardzo si? ciesze ?e mog?am wygra? 1 miejsce z moim przyjacielem. To by?o dla mnie wielkie wra?enie ale przyznaje nie spodziewa?am si?
 • 2012-01-13 3e napisał(a):
  My pi?kne dziewczyny z klasy 3e rwnie? cieszymy si? ?e mog?y?my wyst?pi? w tak fantastycznym konkursie, poziom by? rzeczywi?cie wysoki. Nie mo?emy si? doczeka? kolejnego fina?u:)))))
 • 2012-01-13 go??kio napisał(a):
  brawo dla zwyci?scw
 • 2012-01-16 J.?. napisał(a):
  Serdecznie gratuluj? moim zdolnym uczniom, wierzy?am w wasz talent.