[2012-03-17] Wernisa?

Miejski O?rodek Kultury zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa Marty Wasilewskiej - Fr?gnowskiej "Warmi?skie inspiracje" 17.03.2012 o godz. 17:00 Galeria Orla, MOK, ul. Orla 8 Wystawie towarzyszy? b?dzie koncert poezji ?piewanej w wykonaniu zespo?u "Fantasmagoria" Marta Wasilewska-Fr?gnowska urodzi?a si? 28 sierpnia 1983 roku w Olsztynie, gdzie uko?czy?a Pa?stwowe Liceum Sztuk Plastycznych oraz studia na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych na Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim (2008). Dyplom z malarstwa pt. "Przysta?" powsta? w pracowni profesora Zygmunta Dro?skiego i wyr?niony zosta? jako pierwszy w tej dziedzinie w historii instytutu. Bra?a udzia? w wielu wystawach zbiorowych (m.in Jazzteawal, Dobre Miasto, 2009). Autorka siedmiu wystaw indywidualnych, m.in. w Centrum Kultury i Wsp?pracy Mi?dzynarodowej "?wiatowid" w Elbl?gu (2007), w Olsztynie - Przysta? "Warmia" (2007), w Glotowie - galeria "Obora" (2008), w Dobrym Mie?cie - Centru Kultury (2008), w Olsztynie - Centrum Polsko - Francuskie (2010). Prezentowana wystawa nosi tytu? "Warmi?skie inspiracje" i jest to zbir prac z r?nego okresu mojej twrczo?ci m.in zawiera kilka obrazw z cyklu "Dwana?cie inspiracji", ktry zosta? zrealizowany dzi?ki stypendium Prezydenta miasta Olsztyna, przyznawanemu osobom zajmuj?cym si? twrczo?ci? artystyczn?, upowszechnianiem oraz ochron? dbr kultury. To indywidualna interpretacja warmi?skiego krajobrazu, sprowadzona cz?sto tylko do p?askiej plamy barwnej, do symbolu, pokazuj?ca zmienno?? natury jak rwnie? moj? niegasn?c? fascynacj? krajobrazem. Obecnie artystka jest na studiach doktoranckich z zakresu malarstwa na Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim.