[2012-07-04] Mistrzowskie dziewczyny z MOK.

W miniony weekend reprezentantki sekcji tanecznej Fart z Miejskiego O?rodka Kultury w Z?bkach uczestniczy?y w Mistrzostwach ?wiata IFMD (International Federation Modern Dance Sport) w Veszprem na W?grzech.
Ta presti?owa impreza w ?wiecie ta?ca zrzesza zawodnikw , ktrzy zakwalifikowali si? do kadr narodowych na podstawie osi?gni?tych wynikw w eliminacjach krajowych. Nasze tancerki zdoby?y nominacje startuj?c w Mistrzostwach Ekstraklasy w ta?cu sportowym, ktre odby?y si? w kwietniu b.r. w Teresinie. Sam fakt zakwalifikowania si? do kadry by? du?ym osi?gni?ciem.
W mistrzostwach wzi??o udzia? 2000 tancerzy z W?gier, S?owacji, Mo?dawii, Ukrainy, Rosji, Serbii i Polski. Polska kadra liczy?a 340 tancerzy z ro?nych klubw tanecznych zrzeszonych przy o?rodkach kultury czy sportu z ca?ego kraju.
Z?bkowianki walczy?y o miejsca w kategoriach artystycznych: Dance Show i Fantazy, gdzie choreografie taneczne oparte s? o teatr ta?ca oraz w sportowym Funky. Ich uk?ady taneczne, technika oraz kostiumy znalaz?y uznanie u s?dziw mi?dzynarodowych. Oto gor?ce jeszcze wyniki z Mistrzostw ?wiata :
Kategoria m?odzicy Funky
II miejsce tytu? Vice Mistrzyni ?wiata zdoby?a Aleksandra Raczkowska
III miejsce tytu? II Wicemistrzyni ?wiata zdoby?a Wiktoria Burzycka
Kategoria juniorzy m?odsi Funky
III miejsce tytu? II Wicemistrzyni ?wiata zdoby?a Katarzyna Ci??ka
Kategoria Dance Show m?odzicy
IV miejsce Aleksandra Raczkowska
V miejsce - Wiktoria Burzycka
Dziewcz?ta trenuj? taniec w sekcji ta?ca nowoczesnego Fart w Miejskim O?rodku Kultury od trzech lat . Zaj?cia odbywaj? si? dwa razy w tygodniu . Zesp? zrzeszony jest w Zwi?zku Nowoczesnego Ta?ca Sportowego oraz grupie tanecznej Shock Dance W programie mamy nauk? turniejowych form tanecznych - dance show , fantazy , jazz dance oraz funky i disco freestyle. Choreografem i trenerem grupy jest Pani Kinga Jakubowska . Wyst?py tanecznych mistrzy? b?dzie mo?na obejrze? podczas otwarcia Placu Zabaw Niwea w Parku Miejskim w Z?bkach w sobot? 7 lipca o godz. 12.50 . Serdecznie zapraszamy !