[2012-09-10] Og?oszenie

Z przyczyn niezale?nych od MOK-u wszystkie spotkania organizacyjne oraz pierwsze zaj?cia zaplanowane w budynku nowej trybuny sportowej przy ul. S?owackiego 21, odb?d? si? w ustalonych wcze?niej terminach (z wyj?tkiem Grupy Edukacji Artystycznej) w sali przy ul. Orlej 8