[2012-11-19] Zaj?cia w nowej sali przy ul. S?owackiego 21

(budynek trybuny sportowej) b?d? si? odbywa? od 19 listopada 2012 r.