[2012-12-08] Wyniki IV Powiatowego Konkursu

W IV Powiatowym Konkursie "Spotkania z twrczo?ci? ks. Jana Twardowskiego"
pod patronatem Starosty Wo?omi?skiego
rywalizowa?y dzieci i m?odzie? powiatu wo?omi?skiego (z Marek, Jadowa, Klembowa, T?uszcza, Zielonki, D?brwki i Z?bek) w czterech kategoriach wiekowych:
-uczniowie szko?y podstawowej, klasy 0 - III
-uczniowie szko?y podstawowej, klasy IV - VI
-gimnazjali?ci
-liceali?ci
W tym roku uczestnicy konkursu oprcz recytacji mogli zaprezentowa? swoje zdolno?ci w kategorii "poezja ?piewana". W wyniku przeprowadzonych eliminacji gminnych do etapu powiatowego zosta?o zakwalifikowanych
91 osb.

Podczas etapu powiatowego Jury Konkursu postanowi?o wyr?ni? i nagrodzi? nast?puj?cych uczestnikw:

uczniowie klas 0-III recytacja
I miejsce Natalia Tomczuk (Z?bki)
II miejsce Natalia Dzi?g (Jadw)
III miejsce Szymon Kwiatkowski (Z?bki)
wyr?nienie Szymon Kowalczyk (Jadw)

uczniowie klas 0-III poezja ?piewana
II miejsce Norbert Wasi?owski (Z?bki)
III miejsce Katarzyna Koziej (Z?bki)
Klaudia My?liwska
Julia Krysiak
Karolina Gwardjak
Natalia Ma?kiewicz
Kamila Kosowska
wyr?nienie Maria Szczapa (Klembw)

uczniowie klas IV-VI recytacja
I miejsce Lidia Soszy?ska (Z?bki)
II miejsce Kamila Borczy?ska (T?uszcz)
III miejsce Antonina Doma?ska (Guzowatka)
wyr?nienie Ada Waszczuk (Z?bki)

uczniowie klas IV-VI poezja ?piewana
I miejsce Katarzyna Kaczy?ska (Z?bki)
II miejsce Katarzyna Wasikowska (Z?bki)
Anna Radziejewska
Julia Walczak
III miejsce Kordian Wasi?owski (Z?bki)
wyr?nienie Klaudia Kulbicka (Klembw)
Paulina Matysiak
Micha? Jachacy

uczniowie gimnazjum recytacja
I miejsce Arkadiusz Rege?czuk (Z?bki)
II miejsce Karolina Podgrska (Z?bki)
III miejsce Magdalena Piotrowska (Z?bki)

uczniowie gimnazjum poezja ?piewana
II miejsce Magdalena Piotrowska (Z?bki)
Paulina Mierzejewska
III miejsce Joanna Tarasewicz (Z?bki)
wyr?nienie Sylwia Jankowska (T?uszcz)
wyr?nienie Julia Rodek (Z?bki)

uczniowie liceum recytacja
I miejsce Anna Jakubowicz (Z?bki)
II miejsce Agnieszka Chabera (Z?bki)
III miejsce Aldona Grzybowska (T?uszcz)

uczniowie liceum poezja ?piewana
I miejsce Damian Sty? (T?uszcz)