[2013-01-06] Z?bkowskie Kol?dowanie

Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach
oraz Parafia Mi?osierdzia Bo?ego
zapraszaj? wszystkich mieszka?cw
na Koncert Kol?d Polskich
pod has?em "Z?bkowskie kol?dowanie",
ktre odb?dzie si? w ?wi?to Trzech Krli-
tj. 06.01.13r. po Mszy ?w. na godz. 18.00
Wsp?organizatorami tego przedsi?wzi?cia s?:
-z?bkowskie szko?y podstawowe
-gimnazja
-Urz?d Miasta
W koncercie udzia? wezm?: nauczyciele,
dyrektorzy, urz?dnicy, radni oraz zaproszeni
znamienici go?cie zwi?zani z naszym miastem.
Wszystkich mieszka?cw Z?bek zapraszamy
do wsplnego kol?dowania.