[2013-09-09] Klub ma?ego Einsteina

Z przyczyn niezale?nych od MOK, zaj?cia Klubu Ma?ego Einsteina nie odb?d? si? w planowanym terminie. O nowym terminie spotka? poinformujemy w pa?dzierniku 2013 r.