[2010-06-20] Festyn z okazji Dni Z?bek 2010

FESTYN MIEJSKI z okazji DNI Z?BEK
20 czerwca 2010r.
PROGRAM

14.00- 14.05 Zapoznanie widzw z programem wyst?pw
oraz atrakcjami poza scen?
14.05-14.20 Wyst?p Chru Seniora "Z?ota Jesie?"
14.20-14.35 Prezentacja Przedszkola "Zielony Dinek"
14.35-14.50 Prezentacja Przedszkola "Le?ny Zak?tek"
14.50-15.05 Prezentacja Przedszkola Katolickiego
15.05-15.20 Prezentacja Przedszkola "Skrzat"
15.20-15.40 Wyst?py grupy baletowej z MOK
15.40-16.00 Pokaz ta?ca towarzyskiego RYTM
16.00-16.20 Prezentacja Szko?y Podstawowej Nr 1
16.20-16.40 Prezentacja Szko?y Podstawowej Nr 2
16.40-17.00 Prezentacja Szko?y Katolickiej
17.00-17.20 Prezentacja Gimnazjum Nr 1
17.20-17.40 Prezentacja Gimnazjum Nr 2
17.40-18.30 Pokaz ta?ca nowoczesnego- Grupa FART z MOK
18.30 Kony i Kaczorex (finali?ci programu Mam Talent)
20.00 Koncert: Tomek Makowiecki z zespo?em

W czasie festynu poza scen?:
- Turniej pi?ki no?nej Pi?karskie Z?bki2010. W turnieju udzia? bior? zespo?y 3-osobowe. Boisko o wymiarach 10x15 m, bramki 1x2 m. Kategorie wiekowe: klasy I-III szko?y podstawowe, klasy IV-VI szko?y podstawowe, gimnazja, open. Turniej rozgrywany b?dzie w godzinach: 14.30 20.00. Zapisy od godziny 14.00 w dniu turnieju przy boisku (przed pomnikiem).

- k?cik z pracami dzieci i m?odzie?y ko?a niepe?nosprawnych,
- kawiarenka; grill, loteria fantowa
- gry i zabawy zr?czno?ciowe w plenerze
- harcerska grochwka
- punkt tele pizzy
- baza MOK - konkurs plastyczny
- stragan z zabawkami dla dzieci m?odszych
- prezentacja z mo?liwo?ci? zakupu bi?urerii
- punkt z wat? cukrow?, stoiska z lodami
- zabawy na zamku dmuchanym i w basenie z pi?eczkami, przeja?d?ka na
ma?ych samochodach i karuzela dla najm?odszych, spacer na koniu