[2010-05-08] Wernisa?

Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach zaprasza w sobot? 8 maja o godz. 17:00 na otwarcie wystawy malarstwa dzieci i m?odzie?y skupionej w Pracowni Rysunku i Malarstwa MOK. Pracowni? prowadzi P. Bogus?awa O?owska i pod jej okiem powsta?y prace prezentowane na wystawie zatytu?owanej "?wiat malowany dzieci?cymi marzeniami" Otwarciu wystawy towarzyszy? b?dzie koncert zespo?u wokalnego z Domu Kultury Zacisze "Abrakadabra", prowadzonego przez El?biet? Wrzosek - skrzypaczk? z Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Polskiego. Wst?p wolny