[2016-12-03] Zaproszenie na teatrzyk

Ze sklepu uciekaj? zabawki -  miko?aje. Szukaj? gwiazdy, która ich o?ywi?a. Podró?uj? po ?wiecie i poznaj? zwyczaje ?wi?teczne innych narodów. Odwiedzaj? Holandi? ,gdzie wielk? ?odzi? wp?ywa Sinter Claus, W?ochy, gdzie La Bekana zabiera ich na swoj? miot??, Szwecj?, gdzie ?w. ?ucja rozdaje bu?eczki, Finlandi?, gdzie urz?duje ?w.Miko?aj, a nawet Meksyk z kol?dnikami, aby znów wróci? na sklepow? pó?k? i czeka? na dzieci.