[2017-12-09] Zaproszenie na teatrzyk

Wizyta ?wi?tego Miko?aja

W bia?ym , bo zimowym mie?cie na niebie dwa anio?ki Gapcia i Gapcio przygotowuj? ?wiat ludzi  na przyj?cie ?w. Miko?aja. Pojawiaj? si? w snach dzieci i podpowiadaj? im do uszka jak trzeba si? przygotowa? do wizyty ?w. Miko?aja.
Gapcia dostaje w nagrod? gwiazd? wigilijn? , któr? w tym roku sama mo?e za?wieci? na niebie. Niestety Gapcio niszczy gwiazd? i tylko dzieci mog? j? naprawi?. Mali widzowie ?piewaj? kol?dy , dzi?ki czemu gwiazda wigilijna powraca na niebo.
Dowiaduj? si? co symbolizuj? ramiona gwiazdy i czy anio?ki tak?e dostaj? prezenty od ?w. Miko?aja. A jakie to prezenty? To ju? musicie zobaczy? sami…