[2018-03-24] Zaproszenie na teatrzyk

„Malowane jajka- czyli wielkanocna historia”
 Kiedy wiosna przychodzi, kiedy wszystko si? rodzi, na pewnym podwórku kurka z?otopiórka znios?a cztery jajka. A jajka jak to jajka, poczu?y, ?e s? m?drzejsze od kury i zapragn??y wyruszy? w ?wiat, aby jak najszybciej dowiedzie? si?, co one w?a?ciwie na nim robi?.
Wyruszy?y w cztery ?wiata strony, spotka?y na swojej drodze ciekawych bohaterów i wróci?y do domu zupe?nie odmienione. A ?e wróci?y  w Wielkanocne ?wi?ta to odnalaz?y odpowied?, dlaczego s? takie jakie s? i jak? wa?n? role w ten czas spe?niaj?. To za? , co wydarzy?o si? po drodze niech zostanie tajemnic? dla widza, który po obejrzeniu tej historii mo?e wam j? zdradzi……