[2018-04-21] Zaproszenie na teatrzyk

„Pami?tnik ma?ego s?oni?tka” 

     Jest to opowie?? o przygodach ma?ego ciekawskiego s?onika, który postanawia zwiedzi? ?wiat i o tym sk?d s?oniki maj?  tr?by. Przedstawienie kukie?kowe po??czone z ?ywym planem.  Du?o melodyjnych piosenek. Akcja bajki rozgrywa si? w Afryce. Dzieci po zako?czeniu przedstawienia w?asnor?cznie mog? poanimowa?  kukie?kami.