[2018-10-15] Nowe zaj?cia

Warsztaty Kreatywnej Akademii to cykliczne zaj?cia artystyczno-edukacyjne dla dzieci ??cz?ce w sprytny sposób Sztuk? z Ekologi?. Dzi?ki ró?norodno?ci form wyrazu artystycznego b?dziemy rozwija? kreatywno?? dziecka, a przy okazji dobrze si? bawi? tworz?c w?asne Art Kreacje DIY- ze sztuk? dooko?a ?wiata.
SZTUKA INDIA?SKA-konstruowanie TIPI, budowanie „stró?a namiotu” – totemu z tekturowych rolek na podstawie wymy?lonej wspólnie historii.        SZTUKA ROMANTYZMU – recyklingowy ba?niowy ogród – tworzenie wymy?lnych egzotycznych ro?lin z materia?ów u?ytku wtórnego. 
SZTUKA BIZANTYJSKA – tworzenie Eko-mozaiki oraz pó?okr?g?ych mis na drobiazgi. Podwodny ?wiat recyklingu – budowa w?asnej scenografii oraz tworzenie rze?b przedstawiaj?cych podwodne istoty.
SZTUKA INDII – technika uk?adania wielkiej Mandali.
SZTUKA PREHISTORYCZNA– tworzenie amuletów z kawa?ków drewna i ga??zek, wykopaliska – budowa konstrukcji z piasku, kamyków i patyków. SZTUKA NOWOCZESNA– Eko-fashion – zasady projektowania modnych stylizacji – drukowanie zró?nicowanych struktur na torbach i koszulkach.
OP art – wizualizm. Eko-ozdoby wisz?ce, do zawieszenia we w?asnym pokoju i wiele innych artystycznych eksperymentów…

MA?Y ARTYSTA – wiek 4-6 lat
M?ODY ARTYSTA-wiek 7-12 lat