[2018-10-16] Wyniki eliminacji

 

X Powiatowego Konkursu Poetyckiego "Spotkania z twórczo?ci? ks. Jana Twardowskiego"

 

Po przes?uchaniu prezentacji etapu mi?dzyszkolnego 
- Jury w sk?adzie: Beata Kurda
i Edyta Nowak- Kokosza
zakwalifikowa?o do etapu powiatowego nast?puj?cych wykonawców:
 
kl. I-III
1. Zuzanna Krajewska
2. Martyna Po?osa
3. Julia Balik
 
kl. IV-VI
1. Anna Chojnacka
2. Bartosz K?dziora
3. Antonina Dzwoniarska
4. Maja Michalska
 
kl. VII, VIIII i gimnazjalne
1. Krzysztof Kalwasi?ski
2.Weronika S?abik
3. Patrycja Cichocka
4. Anna Renik
 
Poezja ?piewana
1. Lena Bargie?owska
Jan Zbroch
2. Karolina Roguska
3. Anna Królikowska
 
Laureatów na dalsze zmagania konkursowe zapraszamy 23 pa?dziernika o godz. 11.00 do sali widowiskowej MOK przy ul. S?owackiego 21.
(Trybuna Sportowa)