[2018-10-24] Wyniki fina?u

X Powiatowego Konkursu Poetyckiego "Spotkania z twórczo?ci? ks. Jana Twardowskiego"

 

fotorelacja

Po przes?uchaniu prezentacji, Jury w sk?adzie:
Beata Kurda
Tomasz Mitrowski
Grzegorz Reszka
postanowi?o wyró?ni? i nagrodzi? nast?puj?cych uczestników:

recytacja

kl. I-III
I miejsce - Julia Balik - Z?bki
II miejsce -  Maciej Król - Jadów
Wyró?nienie - Zuzanna Krajewska -Z?bki
                     - Martyna Po?osa       -Z?bki

kl. IV-VI
I miejsce - Maja Michalska - Z?bki
II miejsce - Pawe? Ryszawa - Jadów
III miejsce - Antonina Dzwoniarska - Z?bki
Wyró?nienie - Bartosz K?dziora - Z?bki

kl. VII, VIII i gimnazjum
I miejsce - Patrycja Cichocka - Z?bki
II miejsce - Julia Rosa - D?brówka

poezja ?piewana
I miejsce – (duet) Lena Bargie?owska i Jan Zbroch - Z?bki
II miejsce - Julia Górska           - Marki
III miejsce Weronika Przybysz - Jadów

Dyplomy oraz nagrody wr?czali osobi?cie jurorzy a tak?e burmistrz miasta Z?bki Robert Perkowski.