[2019-03-31] Zaproszenie na seans filmowy

W dniu 31.03.2019 o godz. 17:00 zostan? wy?wietlone nast?puj?ce filmy:

 1. Najlepszy Scenariusz / Script

Adnan ’s father / Ojciec Adnana - 25 minut

Re?yser / Director: Sylvia Le FanuDania / Denmark

Uchod?ca Sayid, syryjski lekarz, w?a?nie otrzyma? pozwolenie na sta?y pobyt w Danii. Zamierza osiedli? si? na du?skiej wsi i wraz z synem Adnanem rozpocz?? nowe ?ycie. Zmaga si? z nauk? nowego j?zyka, jednocze?nie próbuj?c zachowa? szacunek syna, którego asymilacja przebiega nieco szybciej.

 1. Najlepsza Re?yseria / Directing oraz Najlepszy Film Fabularny / Fiction
  The Transfer / Przeniesienie - 22 minut 24 sekundy

Re?yser / Director: Michael Grudsky Izrael / Israel

Izraelski oficer Erez i jego dwóch ?o?nierzy dostaj? rozkaz przetransportowania wi??nia do wi?zienia Megiddo. Podczas drogi eskaluje napi?cie, co sk?ania m?odego oficera do przekroczenia swoich uprawnie? w celu opanowania sytuacji.

 1. Najlepsze Zdj?cia / Cinematography oraz Najlepszy monta? / Film Editing
  Inside I’m Racing / Wewn?trz ?cigam si? - 18 minut 16 sekund

Re?yser / Director: Aleksander SzeserIrlandia / Ireland

Autystyczny ch?opiec jest zafascynowany sportami motorowymi. Niespodziewanie znajduje okazj?, aby podda? próbie swoj? pasj?.

 1. Najlepsza Scenografia / Stage Production oraz Najlepsza Rola M?ska / Actor
  The Peculiar Abilities of Mr Mahler / Osobliwe zdolno?ci pana Mahlera - 29 minut 0 sekund

Osoba nominowana / Nominee: André M.Hennicke
Re?yser / Director: Paul Philipp
Niemcy / Germany

NRD, rok 1987. ?ledczy Mahler posiada paranormalne zdolno?ci. Jego prze?o?eni kieruj? go do rozwi?zywania sprawy zaginionego siedmioletniego Henry’ego Kiefera, zanim sprawa przyczyni si? do napi?cia stosunków z Zachodem. Ale Mahler odkrywa co?, co uczyni rodzinn? tragedi? problemem politycznym...

 1. Najlepsza Rola Kobieca / Actress
  I think i have a crush on you / My?l?, ?e si? w tobie podkochuj? - 9 minut 05 sekund

Osoba nominowana / Nominee: Inez Dahl Torhaug
Re?yser / Director: Maria Eriksson-Hecht

Szwecja / Sweden

13-letnia Nadja poznaje przez internet swoj? pokrewn? dusz?, Williama. Zakochuje si? w nim,chocia? nie spotka?a go w “realu”. Ale kiedy rozmowy zmierzaj? ku wymianie nagich fotografii, William nie wydaje si? ju? taki uroczy i wra?liwy.

Na pozosta?e filmy czyli:

 1. Najlepszy Film Dokumentalny / Documentary Film
  Abram returned alone / Abramek wróci? sam

Re?yser / Director: Tomasz Wi?niewskiPolska / Poland

Henryk Prajs by? ostatnim ?ydem z Góry Kalwarii i szwole?erem z Suwalskiej Brygady Kawalerii z kampanii wrze?niowej 1939. Prze?y? wojn? i Holokaust, ale pozosta? ze swoim ?yciem ca?kowicie sam.

 1. Najlepszy Film Animowany / Animation
  Concert of the fire / Koncert ognia

Re?yser / Director: Mariia Konopatova Rosja / Russian Federation

Historia walki pomi?dzy sztuk? i ?mierci?. Skrzypek w ?rodku wojennej zawieruchy przygotowuje si? na ?mier?. Czy muzyka w sercu i skrzypce w d?oniach pomog? mu stawi? opór samej ?mierci?

 1. Najlepszy Film Polski / Best Polish Film
  Milk / Mleko

Re?yser / Director: Urszula MorgaPolska / Poland

Ewa zabiera córk? do domku nad jeziorem, aby przygotowa? jej urodzinowe przyj?cie. Julka, bez wiedzy matki, zabiera ze sob? ch?opaka. Kobieta otwarcie go nie lubi i chce si? go pozby?. Im bardziej si? jednak stara, tym bardziej staje si? oczywiste, ?e b?dzie musia?a stoczy? walk? przede wszystkim ze sob?.

zapraszamy 7 kwietnia 2019