[2019-11-16] Zaproszenie na teatrzyk

"Z dyni? w herbie"
W królewskim ogrodzie na dyni? pad? strach. S?ycha? dzwonek  zbli?aj?cego si? zjadacza dy?. 
W?adca dyniowego królestwa Ambro?y Pumpkin Pestka postanawia rozprawi? si? ze z?odziejem dy?. Szukaj?c Dyniozbója  spotyka  Grzybozbója i Li?ciozbója, którzy wykonuj? swoje  jesienne, tajemnicze prace. Kiedy wreszcie Zjadacz dy? staje na progu dyniowego ogrodu, król  ?apie go... co wydarzy?o si? dalej? o tym musicie przekona? si? sami!