Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

                          Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

                                              Miejski Ośrodek Kultury 

                            Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Kochanowskiego

                                                    Ząbki 10.03.2020 r   

KARTA ZGŁOSZENIA

1. Cele konkursu:

 

·      Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych 

·      Ćwiczenie wymowy oraz wzbudzanie zainteresowania nauką języka obcego

·      Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień 

·      Prezentowanie i popularyzacja dorobku muzycznego krajów obcojęzycznych

·      Propagowanie śpiewu jako formy środka wyrazu artystycznego

·      Odkrywanie nowych talentów

2. Zasady uczestnictwa:

Adresatami konkursu są uczniowie ząbkowskich szkół podstawowych, którzy występują solo lub w duetach, w trzech kategoriach wiekowych:

ü  Uczniowie klas I-III 

ü  Uczniowie klas IV-VI

ü  Uczniowie klas VII – VIII

·      Uczestnicy przygotowują jeden utwór - jedną piosenkę w języku obcym, trwającą nie dłużej niż 4 minuty.

·      Treści i sposoby prezentacji utworów powinny być adekwatne do wieku wykonawców i ich umiejętności wokalnych!

·      Utwory mogą być wykonywane a capella, jak również z  akompaniamentem: płyta CD z wersją instrumentalną lub własne instrumenty (instrumentarium musi być wcześniej uzgodnione z organizatorem) osoby akompaniujące - bez ograniczeń wiekowych (mogą to być również członkowie rodziny)

3. Etapy konkursu:

Etap I (szkolny) - nauczyciele z danej placówki dokonują wyboru najlepszych wykonawców. Do finału każda szkoła typuje do 3 solistów i 2 zespoły z każdej kategorii wiekowej.

Jeśli szkoła nie zgłasza uczestników do jednej z kategorii (soliści lub zespoły) dopuszcza się zgłoszenie większej liczby kandydatów z drugiej kategorii.

Skan karty zgłoszeń kandydatów wyłonionych w etapie  szkolnym należy przesłać do 29.02.2020 r. 

 na adres mailowy: mok@zabki.pl  W tytule maila proszę dopisać „Konkurs Piosenki Obcojęzycznej” 

 Kartę zgłoszeniową również można dostarczyć osobiście do MOK-u, Ząbki ul. Słowackiego 21.

(karty zgłoszeń są dostępne na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach)

 

Etap II (finał) odbędzie się 10 marca (wtorek) 2020 r. w MOK w Ząbkach ul. Słowackiego 21.

godz. 10.00 – uczniowie szkół podstawowych

4Oceny konkursowych prezentacji  dokona niezależne JURY powołane przez organizatorów, które 

    weźmie pod uwagę:

·      dobór repertuaru

·      prawidłową wymowę

·      strój, ruch sceniczny

·      wartość artystyczną prezentacji

Nagrodzeni i wyróżnieni zaproszeni zostaną  do udziału w Koncercie Laureatów, który odbędzie się           10.03.2020 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej MOK ul. Słowackiego 21

 Laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy.

Wszelkie wątpliwości dotyczące regulaminu i przebiegu konkursu rozstrzyga organizator.

Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć, filmu na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury, Szkoły Podstawowej nr 2 i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.