[2009-09-20] "Po?egnanie lata"

FESTYN MIEJSKI
20 wrze?nia 2009
Program
13:30- Otwarcie festynu
13:35- Wr?czenie nagrd dla dzieci w I edycji konkursu plastycznego "Z?bki-wczoraj i dzi?"
13:45- Wyst?p chru seniora Z?ota Jesie?
14:00- Wyst?p zespo?u folklorystycznego Polski ?an
14:40- Program dla dzieci w wyk. zespo?u Okaryna
16:00- Wyst?p zespo?u folklorystycznego Polski ?an
16:30- Wyst?py wokalne
17:00- Wyst?p zespo?u folklorystycznego Polski ?an
17:35- Wyst?p zespo?u rockowego Melting Walls
18:30- Z?BKI - MIASTEM OGRODW - wr?czenie nagrd zwyci?zcom Konkursu.
18:40- Wyst?p zespo?u Belfast - Boney M Show
20:00- Koncert Zespo?u AKCENT
W czasie festynu poza scen?:
- k?cik z pracami dzieci i m?odzie?y ko?a niepe?nosprawnych, kawiarenka; grill, loteria fantowa
- gry i zabawy zr?czno?ciowe w plenerze
- harcerska grochwka
- punkt tele pizzy
- stragan z zabawkami dla dzieci m?odszych
- prezentacja z mo?liwo?ci? zakupu
- punkt z wat? cukrow?, stoiska z lodami
- zabawy na zamku dmuchanym i zje?d?alni, w basenie z pi?eczkami, karuzela dla najm?odszych,
- spacer na koniu