[2008-01-19] Wernisa?

Anna L. Chabros
absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Sk?odowskiej w Lublinie. Dyplom z malarstwa i grafiki uzyska?a u prof. Stanis?awa Greckiego. Zadebiutowa?a na wystawie w Lublinie w 1988 roku. Zajmuje si? projektowaniem przemys?owym, m. in. zaaran?owa?a wn?trza siedziby Stoczni Morskiej w ?winouj?ciu. Projektuje przedmioty u?ytkowe m in.: meble, lampy unikatowe. Zaprojektowane przez ni? kolekcje obuwia dla firmy KUI-Max zdoby?y z?oty medal na Mi?dzynarodowych Targach w Poznaniu w 1996 i 1997 roku oraz God?o fundacji Teraz Polska w 1997 roku. Od kilku lat interesuje si? malarstwem witra?owym. Na szkle tworzy obrazy pe?ne kwiatw, przedstawia je delikatn? kresk? ale jednocze?nie u?ywa soczystych, ?ywych i zdecydowanych kolorw.
Na wystawie, poza obrazami na szkle przedstawia grafik? i malarstwo olejne.