[2011-04-09] Wernisa?

Miejski O?rodek Kultury zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa Krystyny Pisarskiej "Kwiaty, pejza?e, fantazje" oraz koncert "Ze skrzypcami przez ?wiat" w wyk. Joanny Young - skrzypce 9 kwietnia 2011 r., godz. 17:00 MOK, ul. Orla 8 wst?p wolny Interesuje mnie g?wnie twrczo?? tradycyjna i nie lubi? zmusza? ludzi do my?lenia. Chc? ?eby moja sztuka by?a wypoczynkiem, cho? sama czasami analizuj? obrazy innych. Cz?sto maluj? kwiaty, gdy? na powa?nie zacz??am tworzy? pod wp?ywem mojej mamy, ktra bardzo lubi te pi?kne ro?liny. Niekiedy maluj? te? swoje fantazyjne prace. Uko?czy?am PLSP w Warszawie ju? jaki? czas temu, bo w 1976 roku. Mia?am kilka wystaw w lokalnych o?rodkach kultury. Poza malarstwem interesuje mnie film rysunkowy i niekiedy, je?li nadarza si? ku temu okazja zajmuj? si? animacj?. Krystyna Pisarska