[2011-04-02] Koncert w rocznic? ?mierci Jana Paw?a II

2 kwietnia kolejny raz mieszka?cy Z?bek uczcili pami?? Jana Paw?a II.
VI rocznica ?mierci papie?a Polaka by?a przyczyn? odprawienia w Parku Miejskim uroczystej mszy ?wi?tej celebrowanej przez proboszcza Parafii Mi?osierdzia Bo?ego - ks. Andrzeja Kopczy?skiego.
Od chwili ?mierci Jana Paw?a II, z inicjatywy Miejskiego O?rodka Kultury, uroczysto?ci ku Jego czci u?wietniane s? koncertami, ktre czyni? Z?bki miejscem wyj?tkowym, gdy? udzia? w nich bior? chry wielopokoleniowe i soli?ci z naszego miasta.
W tym roku w koncercie z okazji Dnia Papieskiego udzia? wzi?li:
Chr Szko?y Podstawowej Nr.1 im. gen. F. Kleeberga, Chr Gimnazjum Nr.1 im. Jana Paw?a II, Chr Szko?y Podstawowej Nr.2 im. J. Kochanowskiego, Chr Gimnazjum Nr.2 im ks. J. Popie?uszki, Chr Szko?y Katolickiej im. ks. Twardowskiego, Chr Szko?y Podstawowej Nr.3, Chr "Z?ota Jesie?" oraz Chr Kamionek, ktry skupia w swoich szeregach rwnie? mieszka?cw Z?bek.
Wszystkimi chrami dyrygowa?a Jolanta Ja?czuk-Tyszkiewicz.

Soli?ci: El?bieta Tarasewicz, Anna Mazurek, Beata Matoga, Ma?gorzata Kujawska, Jagoda ?aboklicka, Jolanta Stosio, Renata Kubicka - Wn?k, Beata Kurda, Irena Jaszczyk, Jacek K?pka, Marcin Staniszewski, Wojciech Polkowski i Wojciech Szyd?owski.

Przygotowanie chrw: Jagoda ?aboklicka, Ma?gorzata Kujawska, Irena Jaszczyk, Agnieszka Janicka, Jolanta Ja?czuk - Tyszkiewicz.