[2011-09-24] Wernisa?

Miejski O?rodek Kultury zaprasza 24 wrze?nia o godz. 17:00 na otwarcie wystawy malarstwa Krystyny Wehr absolwentki warszawskiej ASP. Artystka zajmuje si? malarstwem sztalugowym - olejem, akwarel?, rysunkiem i pastel?. Swoje obrazy pokazywa?a na wystawach poplenerowych m.in. w Galerii Wodozbir w ?azienkach Warszawskich, a tak?e w Kuncewiczwce w Kazimierzu Dolnym. Wystawie towarzyszy? b?dzie koncert jazzowy zespo?u: "Patrycja Olton trio" w sk?adzie: Patrycja Olton - wokal Marcin Olak - gitara Miko?aj Miki Wielecki - congi, cajony, bata, instr. perkusyjne