[2012-05-19] Zaproszenie na wernisa?

Miejski O?rodek Kultury zaprasza w sobot? 19 maja o godz. 17:00 na otwarcie wystawy malarstwa Ewy Buczy?skiej oraz koncert kwartetu smyczkowego "The Tonacja" Galeria Orla, MOK, ul. Orla 8 wst?p wolny. Ewa Buczy?ska Sztukami plastycznymi pasjonowa?am si? od najm?odszych lat. Bardziej serio dzia?alno?ci? plastyczn? zaj??am si? jednak dopiero w wieku dojrza?ym. A zacz??o si? to od tkactwa artystycznego. To wtedy w?a?nie zafascynowa?o mnie niezmierzone bogactwo barw. Potem si?gn??am po p?dzle i farby. W Studiu Plastycznym Wiarus przyswajam sobie sztuk? przekazywania na p?tno w?asnych uczu? i refleksji. Najch?tniej maluj? pejza?e, kwiaty, martwe natury i kompozycje w?asne. Bra?am udzia? w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych gdzie prezentowa?am zarwno gobeliny jak i malarstwo sztalugowe, uzyskuj?c nagrody i wyr?nienia. Wiele moich prac znajduje si? w prywatnych zbiorach w kraju i zagranic?. Uko?czy?am pi?cioletnie Studium Malarstwa Artystycznego. Jestem cz?onkiem: - Zwi?zku Polskich Artystw Malarzy i Grafikw - Stowarzyszenia Studio Plastyczne WIARUS - Stowarzyszenia Marynistw Polskich - Mazowieckiego Towarzystwa Kultury

zdjęcia: