[2013-04-20] Wernisa?

Miejski O?rodek Kultury
zaprasza
na otwarcie wystawy malarstwa
Anny Dobrowolskiej
"Wiosno, wiosno ach to ty"
oraz koncert wiosenny pt. "IN BLANCO"
w wyk. Dariusza R?czki i zespo?u Fantasmagoria
20.04.2013, godz. 17:00
ul. S?owackiego 21
wst?p wolny!

Anna Dobrowolska z wykszta?cenia jest chemikiem. Malarstwa i rysunku uczy?a si? u artysty plastyka Pani Saidy Siczek, nast?pnie Wies?awy ?obos, Agnieszki Wi?niewskiej i Lidii Zdzieszy?skiej. Bra?a udzia? w wielu plenerach malarskich: w Kazimierzu nad Wis??, Rejowcu, Nieszawie. Uczestniczy?a w wielu wystawach, jej prace znajduj? si? u kolekcjonerw w kraju i za granic?. Artystk? fascynuje kolor i jego zmienno??. W r?nych technikach maluje kwiaty, pejza?e, martw? natur?. W Z?bkach przedstawi obrazy pe?ne koloru, ?wiat?a i rado?ci. Tytu? wystawy "Wiosno, wiosno ach to ty" nie jest przypadkowy.
Dariusz R?czka i FANTASMAGORIA - zesp? muzyczny z Warszawy, cho? pocz?tkowo za?o?ony w Warce przez Dariusza R?czk?, jego nieustaj?cego lidera, g?wnego kompozytora i autora niektrych tekstw. Pocz?tki zespo?u si?gaj? roku 1998. Debiut: 2001 r. Jednak podstawa obecnego sk?adu okrzep?a w 2011 r. W repertuarze zespo?u znajdujemy wyraziste teksty (najcz??ciej napisane przez prawdziwych, zwykle umar?ych ju? poetw) zaaran?owane klasycznie, balladowo. FANTASMAGORIA nie stroni jednak od r?nych stylw muzycznych. Mo?na tu znale?? tak?e elementy bluesa, swingu, pop-rocka czy nawet reggae i bossanovy.

zdjęcia: