[2013-06-15] Zaproszenie na wernisa?

Miejski O?rodek Kultury zaprasza na otwarcie wystawy El?biety Sypniewskiej "Zafascynowa?a mnie Tamara ?empicka" oraz koncert duetu jazzowego Nuno ?piew Fabian W?odarek fortepian 15.06.2013, godz. 17:00 Z?bki, ul. S?owackiego 21 (trybuna sportowa) Wst?p wolny Nazwisko ?empickiej to istny lep na muchy w ?wiecie sztuki. Jej prace sprzedaj? si? za miliony dolarw. Fascynuje historia dziewczyny, ktra uciek?a przed rewolucj? z Petersburga do Pary?a, nast?pnie do Los Angeles i Nowego Jorku, podbi?a najwi?ksze galerie na ?wiecie. By?a artystk? wyzwolon?, drapie?n? i skandalizuj?c?. Obrazy Tamary znajduj? si? w prywatnych kolekcjach, m.in Jacka Nicolsona, Madonny, trudno je spotka? na wystawach. El?bieta Sypniewska od czterech lat maluje prace ?empickiej, z wielk? staranno?cia i dba?o?ci? o szczeg?y. Dzi?ki jej pasji obejrzymy ponad dwadzie?cia obrazw w tym najs?ynniejszy "Autoportret" lub "Kobieta w zieloym bugati", "Zielon? sukienk?", "?pi?c? dziewczyn?", prace wpisuj?ce si? w nurt art deco. Zach?camy wszystkich, ktrzy chcieli by obejrze? prace El?biety i poprzez jej twrczo?? odkry? Tamar? ?empick?, wielk? artystk?, ktra bardziej znana jest na ?wiecie ni? w jej rodzinnym kraju.

zdjęcia: