[2014-06-07] Zaproszenie na wernisa? i koncert

Dnia 7 czerwca o godzinie 18

w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach
w sali przy ulicy S?owackiego 21
(trybuna sportowa Stadionu Dolcanu Z?bki)

wst?p wolny

Zaistnieje sposobno?? spotkania mojego z Wami.
Na ten czas postaram si? przenie?? atmosfer? osobistej pracowni do wn?trz wystawienniczych.
W najlepszym towarzystwie Jana Paw?a II, ks. Jerzego Popie?uszki, marsza?ka Pi?sudskiego, Maryi i jej syna Jezusa ods?oni? tajemnice warsztatu rze?biarskiego.
Zaprezentuj? tak?e skutki fascynacji witra?em warmi?skim i malarstwem.
W strefie "wolnych ?artów" dodam odrobin? swawoli.
A to wszystko sfinalizuje koncert zaprzyja?nionych muzyków z Elbl?ga.
W mocnych, bogatych brzmieniach zaprezentuj? autorskie kompozycje Bartka Krzywdy

KRZYWDA "Jazy"

Muzyczna jazzuj?ca podró? po ciekach Warmii.
Uwodz?cy saksofon, elektryzuj?ce piano, podwojone pochody basowe i rozbudowane, zmienne rytmy perkusyjne.
Oto link do ods?uchu i recenzji po koncertach w Olsztynie:

http://wnas.pl/artykuly/4415-krzywda-czyli-splyw-kajakowy-nasza-recenzja

ZAPARASZAM
ZACH?CAM
ADORUJ?
POZDRAWIAM

Z powa?aniem:
Jacek Filc-Nowakowski - rze?biarz nadworny