[2015-05-17] Koncert

Koncert promocyjny nowej p?yty Krzysztof Fetras Quartet "Odpust" (2015) nagranej analogowo. Jest to muzyka gitarowa, w sk?adzie kwartetu wyst?puje tak?e drugi gitarzysta Tomasz Król. To koncepcja pozornie melodycznego prostego grania zarówno w kompozycjach jak i w warstwie improwizacji, sprawia wra?enie ?atwo przyswajalnej, jest alternatyw? dla wspó?czesnego jazzu cz?sto stroni?cego od prostej melodyki.. W tej muzyce cho? nie pozbawionej wp?ywów jest tak?e próba powrotu do melodyki w jazzie, jest skierowana bardziej do s?uchacza ni? znawców, zabieraj?c go ze sob? na kilka chwil. P?yta ??czy koncepcj? melodycznych kompozycji które p?ynnie przechodz? do rozbudowanych jazzowych improwizacji, tak te? intryguj?co gra na koncertach ca?y kwartet balansuj?c pomi?dzy brzmieniami akustycznymi i elektrycznymi.
Krzysztof Fetras to wyj?tkowy znakomity gitarzysta jazzowy i kompozytor. Cho? koncertuje niezbyt cz?sto, przypomina o sobie co jaki? czas now? p?yt? regularnie ujawniaj?c?  najwy?szy poziom  W?a?nie nadarza sie okazja pos?uchania kolejnego nowego autorskiego projektu b?d?cego kontynuacj? wysoko ocenionego poprzedniego albumu "Different Guitar" 2012 . Jeden z najbardziej utalentowanych polskich gitarzystów. Nagra? pi?? autorskich p?yt. Identyfikuje si? z klasyk? jazzu. Liryk, balladzista, improwizator, melodyczne frazowaniescala rasowe brzmienie jazzowej gitary rzadko spotykany okr?g?y ton nawi?zuj?cy do starych mistrzów oraz otwarta koncepcja muzyki z wyrafinowan? harmoni?, autor ponad stu jazzowych kompozycji. Lista muzyków z którymi od lat wspó?pracowa? jest bardzo d?uga.
   Krzysztof Fetrtas prezentuje styl zarówno elektryczny jak i akustyczny. Jego cech? charakterystyczn? jest ?piewny ton, który  sprawia wra?enie dominacji brzmienia nad dyskretnie wysmakowan? wirtuozeri?, nasyconych melodyk? improwizacji (pocz?wszy od debiutanckiej p?yty solowej "Caravan
 
1997)
Muzycy:
Krzysztof Fetras gitary
Tomasz Król gitary
Jarek Gas perkusja
Andrzej Zielak kontrabas
Miejsce koncertu:
Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach (stadion) ul.S?owackiego 21
17 maja godz. 17,00; wst?p wolny