[2016-11-26] Zaproszenie na spektakl

Bohater. Everyman. Jedermann. Kowalski. Kowalska. Statystyczny Polak/Polka. Rachunek sumienia, parada marze?, nadziei, traum i kompleksów, zagubionego we w?asnym ?yciu cz?owieka na granicy snu i rzeczywisto?ci.

Grupa Zapis Fonetyczny zaprasza do obejrzenia wspó?czesnej autorskiej interpretacji klasyki teatru absurdu: "Kartoteki" Tadeusza Ró?ewicza.

Re?yseria i adaptacja tekstu:
Dariusz Dziewi?cki.

Obsada:

Dariusz Dziewi?cki

Janusz Leszczy?ski

Nina Malinowska

Grzegorz Pawlikowski.

czas trwania: 1 godzina