[2016-11-19] Zaproszenie na wernisa?

„W Obiektywie”

Wystawa fotografii uczestników Warsztatów Fotograficznych odbywaj?cych si? w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach. Zaj?cia prowadzi instruktor fotografii Bogdan ?ladowski. Poznajemy na nich tajniki fotografii analogowej i cyfrowej pracuj?c w studio i plenerze. Cztery grupy licz?ce po oko?o 10 osób, dwa razy w tygodniu maja mo?liwo?? oderwania si? od codzienno?ci i po?wi?ceniu czasu pasji fotografowania. Omawiamy zaawansowane technologie i techniki fotografii cyfrowej jak i ?wiat zdj?? analogowych. Zimow? por? pracujemy w studio, latem staramy si? ?wiczy? w terenie. Jak mawia nasz instruktor najwa?niejsza w fotografii jest umiej?tno?? ??czenia w obrazie ?wiadomo?ci z emocjami. Wystawa na któr? zapraszamy ma miejsce po raz pierwszy. Mamy nadziej?, ?e pozostawi w pami?ci odbiorców pozytywny ?lad... na tym nam bardzo zale?y.

Wystawie towarzyszy? b?dzie koncert pt:
„My Way” w wykonaniu
Jakub Wocial-?piew
Jan Stok?osa-piano

Zapraszamy serdecznie na wystaw?.