[2016-12-04] Zaproszenie na spektakl

Komediowe sytuacje z ?ycia wzi?te wywo?uj? podczas spektakli salwy ?miechu. Czy to zakupy, jazda samochodem czy niewinnie rozpocz?te ?niadanie, zawsze znajdzie si? jaki? powód do k?ótni mi?dzy dwojgiem doros?ych ludzi (?!). Czterdziestoletnia kobieta i m??czyzna zastanawiaj? si? g?o?no, sk?d bierze si? to szale?stwo we dwoje. Paradoksy ?ycia doros?ej kobiety i równie doros?ego m??czyzny, podane w zabawnych sytuacjach i ?miesznych dialogach zostaj? w pami?ci i daj? do my?lenia, jako faktycznie odkryte schematy post?powania czy postrzegania przez nas rzeczywisto?ci.

A perkusja, w specyficzny dla siebie sposób, doskonale komentuje ?yciowe sceny...