[2017-01-14] Zaproszenie na wernisa?

Piotr Trusik - jest absolwentem Pa?stwowego Liceum Plastycznego im. Wojciecha Gersona w Warszawie i studentem Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie oraz dwukrotnym stypendyst? Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajmuje si? grafik?, rysunkiem, malarstwem i projektowaniem. Sztuka to moja pasja, jest przygod?, która cz?sto staje si? nieprzewidywalna, co sk?ania do pog??biania wyrazu, trwania w niej i tworzenia coraz wi?cej i wi?cej.
Najwa?niejsze Osi?gni?cia:
9.10-17.11.2016- Wystawa indywidualna Malarstwa i grafiki wernisa? u?wietni? koncert Krystyny Pro?ko. Dom Kultury Zacisze, ul. Blokowa 1, Warszawa
3.06- 24.06.2016-  Wystawa w Oran?erii Muzeum Pa?acu Króla Jana III w Wilanowie „Wilanów Genius Loci Dwa Widzenia”.
20.05-22.05.2016- Wystawa KISSPRINT Stowarzyszenie Twórców Grafiki Artystycznej w Warszawie. Ul. Wybrze?e Szczeci?skie 1, Warszawa
13.03.2016 -Udzia? w ART. FRESH FESTIWAL 7 Warsaw Sheraton Hotel, ul. Boles?awa Prusa 2 w Warszawie
1.03-31.06.2016- Wystawa pt.,,Portret Fryderyka Chopina’’ Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
10.10-2.11. 2014 - Wystawa Malarstwa w Biela?skim O?rodku Kultury w Warszawie 
26.06.-10.09.2015- Wystawa zbiorowa w W?gierskim Instytucie Kultury, ul. Moniuszki 10 Warszawa.
27.09.2015- Wyró?nienie w ogólnopolskim konkursie na plakat: P?o?sk Punkt Archeologiczny Cieniom Przesz?o?ci. Prezentacja plakatu w przestrzeni publicznej miasta P?o?sk, jako plakat festiwalu archeologicznego, 
2013- Wystawa grupowa rysunek roku 2013 ,,Najlepsze z Najlepszych’’ Muzeum Karykatury w Warszawie 
2013- Ogólnopolskiego Biennale Plakatu „Plakat M?odych” Galeria miejska BWA Bydgoszcz
2011- Wystawa malarstwa i rysunku w Pa?acu Kultury i Nauki w Warszawie
2009-2014- Wystawy pokonkursowe w Polsce i na ?wiecie  
Konkursy: 
Stypendium Rektora Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie, 2016/2017
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2014. 
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2013. 
I miejsce w makroregionalnym przegl?dzie dla uczniów szkó? plastycznych, IV miejsce w ogólnopolski przegl?dzie dla uczniów szkó? plastycznych, Supra?l, D?u?ew 2013. 
Wyró?nienie honorowe w ogólnopolskim konkursie na ,,Rysunek Miesi?ca’’- maj 2013, Muzeum Karykatury w Warszawie 
Nominacje do nagrody w ogólnopolskim konkursie na ,,Rysunek Miesi?ca’’ kwiecie?, maj, czerwiec, lipiec, kwiecie?, 2012/13 Muzeum Karykatury w Warszawie 
Grand Prix w ogólnopolskim biennale malarstwa inspirowane twórczo?ci? Józefa Czapskiego ,,Pejza? ludzki’’, Pary?, Kraków, 2013 
III miejsce w ogólnopolskim konkursie ,,Kompozycje’’, 2012 
I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,, Do?wiadczaj?c Natury’’, ?ladami twórczo?ci Leona Wyczó?kowskiego, Bydgoszcz 2012 
I miejsce w ogólnopolskim konkursie na rysunek satyryczny ,, Zagro?enia ?rodowiska Naturalnego Cz?owieka’’, Jaros?aw 2012 
II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym,, Kultura Korea?ska Oczami M?odych Artystów’’ Centrum Ambasady Korei w Warszawie, 2012 
II miejsce w VIII ogólnopolskim konkursie plastycznym ,, Kapliczki i Ko?cio?y w Pejza?u Mazowieckim’’, Sierpc 2011 
Nagroda w XI ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Cz?owiek w ruchu’’, Pabianice
2011
Konkursy mi?dzynarodowe: 
III miejsce w mi?dzynarodowym konkursie na rysunek i grafik? inspirowane twórczo?ci? Leona Wyczó?kowskiego, 2012 
III miejsce w XV mi?dzynarodowym konkursie plastycznym Zamki, pa?ace, dwory i dworki w otoczeniu parków, Szczecin 2012 
II miejsce w XXII mi?dzynarodowym festiwalu sztuki pi?knej ,,Color Art.’’, 2012. 
Nagroda w VIII mi?dzynarodowym konkursie plastycznym,, Inne Spojrzenie’’ Sosnowiec 2010 
Nagroda w mi?dzynarodowym konkursie plastycznym ,,Chopin- inspirator wyobra?ni’’, Toru? 2010 
Nagroda w X mi?dzynarodowym konkursie plastycznym,, Nieustanna Gonitwa                                
Za S?o?cem w Ogrodach Impresjonistów’’ z cyklu Wielcy Znani i Nieznani, Rybnik 2010