[2017-04-22] Zaproszenie na teatrzyk

"Ksi??niczka na ziarnku grochu czyli marchewka z groszkiem"
to bajka o kapry?nych ksi???tkach. Ksi??? Groszek nie móg? si? zdecydowa?, któr? ksi??niczk? wybra? na swoj? ?on?.  Wyruszy? wi?c w podró? do odleg?ych krajów lecz swoj? kapry?n? wybrank? znalaz? ca?kiem niedaleko. W królestwie Marchewkowego Pola ?y?a niezwykle wymagaj?ca i kapry?na Królewna Marcheweczka, która równie? wyruszy?a na poszukiwanie przygód.  Co zbli?y?o do siebie tych dwoje kapry?nych  ksi???t dowiecie niebawem
Muzyka G.F.Haendla, która b?dzie towarzyszy?a bajce z?agodzi, swym niezwyk?ym urokiem, kwa?ne charaktery ksi??niczki i ksi?cia.