[2017-06-10] Zaproszenie na wernisaż

Anna Siekierko

Pochodzę z Podlasia. Jestem absolwentką SGGW - AR w Warszawie. Malarstwem interesowałam się odkąd pamiętam, ale tak naprawdę zaczęłam malować w 2010 roku. Stało się to moją pasją i cały czas szukam swojej twórczej drogi. Umiejętności malarskie doskonaliłam pod kierunkiem artysty   malarza Lidii Włodarskiej -Zdzieszyńskiej, Bogusławy Ołowskiej i Kseni Demolin. W 2010 roku zostałam przyjęta do grona Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków. Uczestniczę w wykładach prowadzonych w ramach WSP przez prof. Wojciecha Cieśniewskiego, prof. Danutę Koźlińską i prof. Ewę Korpysz. Brałam udział w wielu plenerach, warsztatach malarskich w kraju i za granicą. Moje prace inspirowane są pięknem natury. Uczestniczyłam w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych.