[2017-09-23] Zaproszenie na teatrzyk

Plastu?  idzie do szko?y

Pierwszy dzie? w szkole jest dla ka?dego du?ym stresem. Ale kiedy znajdzie si? w nowej klasie przyjaciela nic ju? nie jest nam straszne.

 Tosia ulepi?a na lekcji plastyki ma?ego ró?owego ludzika.  Plastu?, bo takie dosta? imi?, zosta? jej ma?ym przyjacielem i wspania?ym powiernikiem. To w?a?nie on najuwa?niej s?ucha? opowie?ci Tosi i zawsze by? przy niej w trudnych momentach. Warto mie? przyjació? o tym równie? przekona? si? Plastu?, gdy z?o?liwy kolega Tosi Witu? kradnie go i chowa. Gumka Myszka, o?ówek, genera? No?yczki, a na ich czele Tosia odnajduj? Plastusia i  wszyscy mog? wróci? domu. Przyrz?dy do pisania wracaj? z Plasusiem do piórnika, a Tosia po pierwszym dniu w szkole idzie do domu wraz z Witkiem, nowym koleg?, z którym si? pogodzi?a a nawet podzieli?a swoim pierwszym ?niadaniem.