[2017-10-15] Zaproszenie na spektakl

MI?OSNE DIALOGI NA 4 NOGI”

Przenosimy si? w lata 50-te. Scenki Stefanii Grodzie?skiej, Juliana Tuwima, anonimy z tych lat tworz? komediow? histori? kobiety i m??czyzny. Histori? a? po grobow? desk?.
Spotykaj? si? na przystanku w dzie? ?wi?tego Walentego, id? razem na prywatk?, pó?niej o?wiadczyny i… sp?dzaj? razem zwi?zku ma??e?skim ile? tam lat, aby za grobow? desk? spotka? si? znowu i sp?dzi? ze sob? niezno?n? wieczno??. Muzyka z lat 40-50tych, która towarzyszy aktorom jest po prostu doskona?a! A takich dialogów si? ju? dzisiaj nie pisze… cho? tre?ci s? nadal aktualne. A mówi? nam o tym spontaniczne zachowania publiczno?ci.