[2017-11-12] Zaproszenie na koncert

Yaga Kowalik-absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, laureatka licznych festiwali piosenki.
W latach 90 wyje?d?a na stypendium piosenkarskie do Pary?a.
Ucz?szcza do presti?owego “Conserwatoire Mobel” prowadzonego przez Alice Dona.
W Pary?u poznaje kompozytora Norberta Chiche. Wynikiem wspó?pracy z nim jest nagranie we Francji teledysku do piosenki p.t”Cracovie”,udzia? w targach p?ytowych MIDEM w Cannes,a tak?e wyst?p na mi?dzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie.
Równocze?nie w ramach promocji teledysku bierze udzia? w licznych programach telewizyjnych,a tak?e przygotowuje obszerny recital piosenek francuskich.Na zaproszenie muzyka Gilles Pellegrini Yaga Kowalik wyje?d?a ponownie do Francji.